Завртки купови

  • Screw piles for building deep foundation

    Навртки купови за градење длабока основа

    Навртки купови е челичен навртувачки натрупување и систем за прицврстување на земја што се користи за изградба на длабоки темели. Куповите со завртки се произведуваат со употреба на различни големини на цевчести шупливи делови за вратилото на купот или сидрата.